Confidenţialitatea datelor cu caracter personal

Prin intermediul site-ului, utilizatorii pot furniza către S.C. SIMETRIC SERVPROD S.R.L. date cu character personal, cum ar fi; numele complet, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu şi montaj, precum şi datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice, în vederea completării contractelor sau a ofertării.

Orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul şi care îşi oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe acest Site, îşi exprima acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:
utilizarea datelor personale în scopul furnizării produselor şi serviciilor oferite de S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., incluzând procesarea comenzii sau a cererilor utilizatorului, facturare, soluţionarea cererilor şi a reclamaţiilor, recuperarea debitelor, prevenirea şi depistarea fraudelor;
acceptul pentru stocarea şi procesarea acestor informaţii în vederea îmbunătăţirii produselor şi a serviciilor oferite de către S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., precum şi îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii săi;
preluarea acestor date şi informaţii personale de către S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L. în vederea realizării unor studii de piaţă;
accesptă maketingul (inclusive marketingul direct via e-mail) constând în efectuarea de comunicări şi informări comerciale despre produsele, promoţiile şi serviciile pe care S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L. le oferă, precum şi a produselor, ofertelor şi promoţiilor parternerilor şi colaboratorilor S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, mai puţin apelarea automată care nu necesită intervenţia unui operator uman (scrisori, broşuri, alte material tipărite).

S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L. are dreptul să dezvaluie şi să transmită informaţiile cu character personal unor terţe personae desemnate/împuternicite de către S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., în vederea furnizării serviciilor şi produselor comercializate de S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., precum şi persoanele implicate în procesele menţionate la punctele anterioare sau altor personae, în condiţiile legii.

Accesarea Site-ului în continuare şi trimiterea datelor personale prin intermediul formularelor de contact echivalează cu acceptul asupra procesării datelor personale în scopurile mai sus menţionate.

În cazul în care utilizatorul nu doreşte utilizarea acestor date de către persoanele implicate în comercializarea şi buna desfăşurare a serviciilor oferite de către S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., utilizatorul va trimite o scrisoare către S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L., la adresa: Str. Grigore Ionescu nr. 38, Sector 2, Bucuresti, în care va preciza scopurile în care nu doreşte utilizarea datelor cu character personal.

Utilizatorii site-ului S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L. care furnizează date cu character personal, prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile şi obligaţiile prevazute prin Legea 677/2001, care face referire la dreptul de acces şi intervenţie la acestea, de opoziţie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa în justiţie.

S.C. SIMETRIC SERVPROS S.R.L. nu va utiliza datele cu character personal ale utilizatorilor site-ului în alte scopuri decât cele mai sus menţionate.

Meniu
X